An Essay On The Shaking Palsy - …

Alle organisaties wereldwijd die ‘iets’ met Parkinson te maken hebben, besteden dit jaar extra aandacht aan het belangrijke essay over shaking palsy – ‘trillende spierverlamming/-verzwakking’ – dat (1755-1824) in 1817 publiceerde. 200 jaar geleden! Hierin beschreef hij voor het eerst – en zeer gedetailleerd – wat later bekend zou worden als de ziekte van Parkinson. Daarmee inspireerde hij andere artsen om het shaking palsy syndroom nader te onderzoeken. Het was het fundament voor wat we nu allemaal weten over de ziekte.

essay on the shaking palsy | Brain | Oxford Academic

Parkinson's is a condition that has been known about since ancient times. It is referred to in the ancient Indian medical system of Ayurveda under the name Kampavata. In Western medical literature it was described by the physician Galen as "shaking palsy" in AD 175. However it was not until 1817 that a detailed medical essay was published on the subject by London doctor James Parkinson.


James Parkinson An Essay On The Shaking Palsy 1817

Parkinson j 1817 an essay on the shaking palsy tremor

The publication was entitled "An Essay on the Shaking Palsy". This established Parkinson's disease as a recognised medical condition. The essay was based on six cases he had observed in his own practise and on walks around his neighbourhood. The essay was intended to encourage others to study the disease. Some 60 years after it was first published, a French neurologist by the name of Jean Martin Charcot did exactly that. Charcot was the first to truly recognise the importance of Parkinson's work and named the disease after him.